web blog ครู smedu4

web blog ครู smedu รุ่น4

 


ครูกมลรัตน์ สีดาคุณ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง Facebook
WordPress เรียนและเล่นห้องเรียน ครูเก๋


ครูกรองจิตต์ สมบัติมี โรงเรียนพระนารายณ์ Facebook
WordPress  opalks2626 ไปด้วยกันกับครูปอล์…


ครูกฤชกร ไพคำนาม โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง Facebook
WordPress My life is changing hands


ครูกฤษดา ปลั่งกลาง โรงเรียนบ้านหลุมข้าว Facebook
WordPress เปิดโลกเรียนรู้กับครูกบ


ครูกัลยาณี ทองมาก โรงเรียนสบปราบพิทยาคม Facebook
WordPress ครูไทยหัวใจเพื่อลูกศิษย์ กิกิ


ครูกิติยา เก้าเอี้ยน โรงเรียนวัดบุณฑริการาม Facebook
WordPress ภาษาไทยเป็นหัวใจทุกวิชากับครูหยก


ครูขวัญจิต บุญมาก โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม Facebook
WordPress ประวัติศาสตร์กับครูแอ๊ต


ครูครสวรรค์ ไพคำนาม โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ Facebook
WordPress ห้องเรียนออนไลน์


ครูจันทร์ศิริ ชูวา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี Facebook
WordPress ครูสังคมอยากเล่า


ครูจินตหรา อ่อนโยน โรงเรียนชานุมานวิทยาคม Facebook
WordPress Kru Kaekai Biology


ครูจิรภัทร ประบุญเรือง โรงเรียนพุทไธสง Facebook
WordPress เรียนสังคมศึกษากับครูบ้านนาขาโคก โรงเรียนพุทไธสง สพม.32


ครูจิรัชยาพร ทองลือ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร Facebook
WordPress เรียน Com กับ ครูจิรัช


ครูจีรวัสส์ ชูแก้ว โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ Facebook
WordPress learning by doing


ครูชยานนต์ มนตรี โรงเรียนโรงเรียนบ้านสนาม Facebook
WordPress จัดการองค์ความรู้ สไตล์ครูชนานนต์


ครูณวลน้อย บัวเงิน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา Facebook
WordPress ครูณวลชวนเรียนดาราศาสตร์


ครูณัฎฐมณฑ เทศนาบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี Facebook
WordPress โรงเรียนของฉัน


ครูณัฐพงษ์ วิทยาประโคน โรงเรียนลำปลายมาศ Facebook
WordPress ความสุขที่คุณสัมผัสได้


ครูเดชชาญภูมิ โอบอ้อม โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อ.ท่าใหม่ Facebook
WordPress krusantyaluk ob-oam


ครูทวัตน์ ชูชนะกิจ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา Facebook
WordPress สามวันจากเคมีคืนสู่สามัญ


ครูทวีเกียรติ ดำเหลื่อม โรงเรียนสตรีระนอง Facebook
WordPress เรื่องของเรื่อง หรือไม่รู้เรื่อง


ครูทิพากร ปิจดี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน Facebook
WordPress เรียนคอมพิวเตอร์กับครูบี


ครูธนกฤต เลิศล้ำ โรงเรียนบ้านนาหล่ม Facebook
WordPress เรียนลัดฟิสิกส์กับครูติ๊ก


ครูธราธร ชูศรี โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 Facebook
WordPress Oh! My God ภาษาไทย


ครูธราสิน ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จ.อุดรธานี Facebook
WordPress Math&Com


ครูธวัชชัย ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม Facebook
WordPress โรงเรียนดีใกล้บ้าน อนุบาลเสริมงาม


ครูนงคราญ เจริญพงษ์ โรงเรียนสา Facebook
WordPress ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิด


ครูนพคุณ สืบเลย โรงเรียนชุมแพศึกษา Facebook
WordPress Noppakhun Suebloei


ครูนวัช ปานสุวรรณ โรงเรียนบรหารแจ่มใสวิทยา 3 Facebook
WordPress KRUDOODEE BLOG


ครูนิภา พลอยนิลเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Facebook
WordPress KruNipa


ครูประภาพรรณ จันทร์แสนตอ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง Facebook
WordPress ครูคณิตคิดแนวบวก


ครูประภาส เขตบุรี โรงเรียนมหาวิชานุกูล Facebook
WordPress โรงเรียนมหาวิชานุกูล


ครูประหยัด ปรังประโคน โรงเรียนวัดสำโรง Facebook
WordPress เรียนภาษาอังกฤษกับภูมิปัญญาท้องถิ่น


ครูปราณี ช่วยหนู โรงเรียนวัดพังตรี Facebook
WordPress see sea south


ครูปราณี ดำเม็ง โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี Facebook
WordPress สอนทุกที่เรียนทุกเวลา


ครูปวีณ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี Facebook
WordPress ลูกกวาดอยากรู้


ครูปัญญากร อุดนัน โรงเรียนบ้านวังพลับ Facebook
WordPress กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ


ครูปิยะดนัย วิเคียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม Facebook
WordPress Easy ICT เรียนฟรี+ดี กับครูปิยะดนัย


ครูพงษ์เทพ ทองจันทร์ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม Facebook
WordPress เรียนเคมีให้สนุกกับครูจุ๊บ


ครูพนภาค ผิวเกลี้ยง โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต Facebook
WordPress เรียนคอมกับครูพนภาค


ครูพรสวัสดิ์ ทองเหลือ โรงเรียนบ้านตาอุด Facebook
WordPress krupornsawat ครูศิลป์อินคอนเสิร์ต


ครูพิษณุ ไชยวงษ์ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม Facebook
WordPress Arte Classi.ห้องเรียนศิลปะ


ครูเพียงใจ อภินนพงษ์ โรงเรียนวัดบุณฑริการาม Facebook
WordPress ภาษาน่ารู้ำักับครูแหม่ม


ครูภัชรณันติ์ ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน Facebook
WordPress ชนะเลิศ เพลิดเพลินเรียนคณิตศาสตร์ กับ ครูโอ


ครูภูวณัฐ ศิริโภคกุล โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม Facebook
WordPress


ครูมลธิชา นามณทา โรงเรียนวัดคลองเก้า Facebook
WordPress ก้าวใหม่ครูไทยหัวใจนักสู้


ครูยุพยง ใจกว้าง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี๒ Facebook
WordPress  New horizons is open – minded


ครูยุพร ตักศิลา โรงเรียนสวีวิทยา Facebook
WordPress ครูยุพรสอนวิทย์


ครูยุพา ลำเจียก โรงเรียนองครักษ์ Facebook
WordPress เรียนคณิตกับครูยุพา


ครูเยาวลักขณ์ อยู่ฤกษ์ สพม.5 สิงห์บุรี Facebook
WordPress sornorhitech


ครูรอสนี การีอูมา โรงเรียนบ้านยะต๊ะ Facebook
WordPress เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ คลิ๊กดูครูโรสจ๊ะจ๋า


ครูรุ่งทิพย์ วัฒนา โรงเรียนพระนารายณ์ Facebook
WordPress รอบรู้อาเซียนกับครูรุ่ง


ครูฤทธิชัย สุวพานิช โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง Facebook
WordPress เชื่อไหม…ว่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของผมมันใหญ่มาก


ครูไลลา สะมะแอ โรงเรียนพัฒนาบาลอ Facebook
WordPress คณิตศาสตร์ครูไลลาonline


ครูวรรณนิดา ช้างโคร่ง โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา Facebook
WordPress ปีใหม่ การศึกษาต่อกับครูแนะแนว


ครูวรากร ปัญญาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา Facebook
WordPress ตอบปัญหาสังคมอารมณ์ดี กับครูต๋อง


ครูวัญรพ ฉิมพาลี โรงเรียนวัดด่านช้าง Facebook
WordPress เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์อย่างตั้งใจ


ครูวันธณีย์ คมขำ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี Facebook
WordPress เรียนอังกฤษสบายๆ ตามสไตล์ครูแอ๊ด


ครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม Facebook
WordPress คอมพิวเตอร์ง่ายแค่คลิ๊ก


ครูวิจิตตา อำไพจิตต์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา Facebook
WordPress Physics chill chill with Devil Teacher


ครูวิทยา มูลเมือง โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา Facebook
WordPress เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ กับครูวิทยา


ครูวิไลวรรณ ภูดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล Facebook
WordPress เรียนภาษาไทย ICT กับครูวิไลวรรณ


ครูศรัณย์ สาครเสถียร โรงเรียนวัดกรอกยายชา  Facebook
WordPress artandcom


ครูศรีเรือน ยิ้มศรีเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตล่ิงต่ำ) Facebook
WordPress ภาษาไทย กับ ไทยรัฐ ๕


ครูศศิชา ทรัพย์ล้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี Facebook
WordPress เรียนคณิตกับครูตูน


ครูศิริรัตน์ ปานสุวรรณ โรงเรียนตราดสรรรเสริญวิทยาคม Facebook
WordPress เรียนรู้ กับครูปอ


ครูสมพร ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านหาดใน Facebook
WordPress ตามทันสันดารภาษาอังกฤษ


ครูสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ Facebook
WordPress เรียนฟิสิกส์ง่ายๆ สไตล์ครูตี๋


ครูสักการะ อารมย์เย็น โรงเรียนบางบัวทอง Facebook
WordPress คลิกไลท์คอมกับครูสักการะ


ครูสาธุตา เลื่อมใส โรงเรียนบ้านหนองแสน Facebook
WordPress ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับครูสาธุตา


ครูสาวิตรี ทัดพินิจ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม Facebook
WordPress ครูไทยมุ่งสู่ ASEAN


ครูสำราญ ปัญญา โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก Facebook
WordPress ปัญญาชน …….. เครือข่ายสังคมคนอุดมปัญญา..


ครูสุเทพ เรืองคล้าย โรงเรียนประชาบำรุง Facebook
WordPress ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูเทพ


ครูสุพัตรา อิ่มสกุล โรงเรียนบ้านนามั่ง Facebook
WordPress เรียนEngกะครูตา


ครูสุภักดิ์ กุลโท โรงเรียนเดชอุดม Facebook
WordPress Physics Panejon By KruEaten


ครูสุมิตรา ประชัน โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา Facebook
WordPress เรียนภาษาซีชิวชิวกับครูสุมิตรา


ครูสุรกฤต กุหลาบเพ็ชรทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต Facebook
WordPress คณิตคิดต่างกับครูมิว เพราะชีวิตขาดคณิตไม่ได้


ครูสุรชา เวินชุม โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา Facebook
WordPress Surachawordpress.com site


ครูสุรินทร์ สุรรัตนากร โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี Facebook
WordPress เรื่องน่ารู้กับครูสุรินทร์


ครูเสาวณีย์ สมสุขทวีกูล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง Facebook
WordPress ครูแนะแนว


ครูเสาวนีย์ คูณทา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ Facebook
WordPress เรียนคอมพิวเตอร์ให้สนุกกับครูเสาวนีย์


ครูเสาวรจนี จันทวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า Facebook
WordPress krunok2555


ครูแสงตะวัน จันทยุทธ โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา Facebook
WordPress ครูแสงตะวัน ช่างศิลป์


ครูแสงเทียน ช่างคำ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม Facebook
WordPress ครูยุคใหม่หัวใจ social


ครูหทัยทิพย์ สุวรรณโชติ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม Facebook
WordPress เรียนรู้…กับครูแหม่ม


ครูหนึ่งฤทัย โพตุ่น โรงเรียนตาพระยา Facebook
WordPress ครูหนึ่งสอนดี IT น่ารู้


ครูอดิเทพ วิชิต โรงเรียนอนุบาลระนอง Facebook
WordPress A study by word press blog and write about Ranong.


ครูอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย Facebook
WordPress เรียนรู้ ICT กับครูเอ๊ดดี้


ครูอภิชัย พุทธรักษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต Facebook
WordPress แกะกล่องช็อคฟิล์ม


ครูออนจิลา บัวประเสริฐ โรงเรียนเวียงสระ Facebook
WordPress วิทย์เคมีครูออน


ครูอัญชลี ขวัญวงค์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา Facebook
WordPress ชีววิทยากับชีวิต โดยครูอัญชลี


ครูอำนาจ ศรีทิม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ Facebook
WordPress เรียนรู้กับครูอำนาจ


ครูอุไรวรรณ เทียนทอง โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ Facebook
WordPress เรียนคอมกับครูวรรณ


ครูอุษณิษา มหาวรรณ์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม Facebook
WordPress เรียนรู้กับครูมะเหมี่ยว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: