ประวัติการสอน

ปีการศึกษา 2552 – 2555

สอนที่โรงเรียนตาพระยา    อำเภอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว                                                                                           

:   สร้างสรรค์อะนเมชั่น  :  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 5

 :   คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ เบื้องต้น :   ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 1

:   รมรมคอมพิวเตอร์  :   ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/2

ปีการศึกษา 2555 – ปัจจุบัน

สอนที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา    อำเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: