ใบงานที่5

  1. ให้นักเรียนสร้าง คลิปวิดีโอ ในหัวข้อเพลงสวัสดีอาเซียน
  2. เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียน Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อว่า ใบงานที่5_5_1ตามด้วยเลขที่ของนักเรียน (ตัวอย่างเช่น ใบงานที่51.2)
%d bloggers like this: