ใบความรู้หน่วยที่ 5 สร้างสรรค์กับ Effect

การเพิ่มเทคนิคพิเศษด้วย Transition : การเปลี่ยนฉากที่ช่วยทำให้เกิดความรู้สึกที่หลากหลาย1

2

การเพิ่มเทคนิคพิเศษด้วย Video Filter : มีประโยชน์สำหรับการเพิ่มเติมสีสันให้งานวิดีโอ

3

4

การเพิ่ม Filter มากกว่า 1 Filter

5

6

การเพิ่มเทคนิคการซ้อนภาพในงานวิดีโอ

7

8

9

10

การใช้เทคนิคการแพนภาพ และใส่อนิเมชั่นให้วิดีโอ

การซูมและแพนภาพ

11

12

การกำหนดการซูมภาพด้วยตนเอง

13

จะปรากฏหน้าต่างและเครื่องมือสำหรับการซูมและแพนภาพด้วยตนเอง

14

การใช้อนิเมชั่นให้งานวิดีโอ

15

16

%d bloggers like this: