ใบความรู้ที่ 4เรื่อง เริ่มเรียนรู้ Uleadvideo Studio

ใบความรู้หน่วยที่ 3

เรื่อง เริ่มเรียนรู้ Uleadvideo Studio

1

 

คลิกเปิดโปรแกรม Ulead VideoStudio

 • 2
 • คลิกเลือก VideoStudio Editor เพื่อใช้งานการตัดต่อวิดีโอ4
  • Step Panel = เป็นส่วนการทำงานหลักของโปรแกรมไล่ตามลำดับขั้นตอนการสร้างงานวิดีโอ
  • Capture การนำเข้าวิดีโอ/แคปเจอร์วิดีโอจากอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาตัดต่อ หรือแทรกเทคนิคพิเศษ
  • Edit หน้าต่างหลักสำหรับการตัดต่อวิดีโอ มีเครื่องมือสำหรับการปรับแต่งและจัดลำดับการเล่น
  • Effect แทรกเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอ เป็นเทคนิคการเชื่อมคลิปต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งมีฉากมากมายให้เลือก
  • Overlay การทำภาพซ้อนให้งานวิดีโอ ใช้เมื่อต้องการให้เล่นวิดีโอ 2 ชุดพร้อมกัน
  • Title การแทรกข้อความแบบต่างๆ ลงในงานวิดีโอ เช่น การอธิบายเหตุการณ์ในงานวิดีโอ
  • Audio ใส่ดนตรี/บันทึกเสียง และปรับแต่งเสียงที่ทำการเพิ่มเข้ามาในงานวิดีโอ
  • Share การเลือกแปลงไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานต่างๆ52. Menu bar = ประกอบด้วยคำสั่งพื้นฐานในการทำงาน คำสั่งบางคำสั่งจะเป็นคำสั่งเดียวกับคำสั่งที่อยู่ในตัวเลือกของ Step Panel
   • File menu ใช้สำหรับการสร้างและการบันทึก เป็นต้น
   1. Edit menu ใช้สำหรับการคัดลอก การวาง การย้อนกลับ เป็นต้น
   2. Clip menu มีคำสั่งสำหรับการควบคุมเสียง การ Fade-in, Fade out เป็นต้น
   3. Tool menu เครื่องมือในการเลือกรูปแบบการใช้งานสำหรับการตัดต่อวิดีโอ63. Options Panel = หน้าต่างรวบรวมคำสั่งที่ใช้จัดการวิดีโอ เปลี่ยนไปตามการคลิกเลือกคำสั่งจาก Step Panel     7
   4. Preview Window = หน้าต่างแสดงผลงานทั้งหมดที่นำมาตัดต่อ ทั้งภาพ วิดีโอ เสียง ข้อความ ซึ่งถูกควบคุมด้วยปุ่มต่างๆ อยู่ในใต้หน้าต่างแสดงผล8
   5. Story board and Timeline = ส่วนที่ใช้สำหรับการตัดต่อและเรียบเรียงวิดีโอ ที่ได้จากการนำมาวางเรียงต่อกันตามลำดับ มีการใส่เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และเทคนิคภาพต่างๆ9
    • Media Library เปรียบเสมือนห้องสมุด หรือคลังในการเก็บไฟล์ภาพ วิดีโอ และเสียง ที่จะนำมาเพื่อใช้ในการตัดต่อ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
    • กลุ่มมัลติมีเดีย คือ ส่วนที่เป็นไฟล์ภาพ วิดีโอ เสียง และสีต่างๆ
    • กลุ่มเทคนิคพิเศษ คือ ส่วนสำหรับสร้างสรรค์งานวิดีโอให้มีความน่าสนใจ ประกอบด้วยส่วนของเทคนิคการเชื่อมฉาก (Transition), เทคนิคด้านภาพ (Video Filter), ข้อความพิเศษ (Title)

     การนำเข้าไฟล์ที่ต้องการลงใน Media Library

     1-11-2

       1 เลือกประเภทของไฟล์

     2 คลิกเลือกเพื่อทำการค้นหาไฟล์

     3 ค้นหาไฟล์วิดีโอที่ต้องการนำมาตัดต่อ

     4 คลิก Open

     5 จะได้ไฟล์วิดีโอ เพื่อนำมาใช้งานดังภาพทางขวามือ

     รู้จักกับ Storyboard และ Timeline เครื่องมือสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

     1-31-41.  Storyboard: ใช้สำหรับเป็นมุมมองการวางโครงเรื่อง และใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมให้วิดีโอ จะใช้งานง่ายกว่ามุมมอง Timeline

     1-52. Timeline: จะเหมาะกับงานตัดต่อวิดีโอที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น มีการใส่เสียง ใส่ข้อความ ใส่เทคนิคซ้อนภาพ

     การใช้งาน storyBoard สำหรับการจัดเรียงลำดับ

     1-6นำไฟล์เข้ามาใน Media Library แล้ว

     2. ลากไฟล์ที่ต้องการใช้งานมาวางในส่วนของ Storyboard

     3. ถ้าต้องการเพิ่มเทคนิคพิเศษในการเปลี่ยนฉาก ให้คลิกเลือก Effect ตรงส่วนของ Step Panel

     1-74. ลากเทคนิคการเปลี่ยนฉากที่ต้องการมาวางในช่อง □ เล็กระหว่างคลิปวิดีโอทั้งสอง

     1-85. สามารถย้ายลำดับการแสดงผลของคลิปวิดีโอโดยการคลิกไฟล์วิดีโอที่ต้องการย้าย และลากมาวางไว้ในลำดับที่ต้องการ

     6. จะเห็นว่ามีการย้ายลำดับคลิปเรียบร้อยแล้ว

     วิธีการลบไฟล์จาก Storyboard

     1-9

     1. คลิกขวาบนคลิปที่ต้องการลบ เลือก Delete

     2. จะเห็นว่าคลิปที่เลือกถูกลบไปแล้ว และมีคลิปที่อยู่ถัดไปขึ้นมาแทนที่

     1-10

     การใช้งาน Timeline สำหรับการตัดคลิปและปรับความเร็ว

     1-11

    • วิธีการตัดคลิปวิดีโอให้สั้นลงอย่างง่าย
    • 1-12
    • 1. คลิกเมาส์ที่ปลายคลิปที่ต้องการจะตัด2. แดรกเมาส์มายังจุดที่ต้องการ3. จะได้ส่วนคลิปตามความยาวที่ต้องการ1-13

     การปรับความเร็วในการแสดงวิดีโอ

     1-141. คลิกเมาส์ที่ปลายสุดของคลิปที่จะปรับความเร็ว พร้อมกับกดปุ่ม <Shift> ที่คีย์บอร์ดค้างไว้

     2. แล้วแดรกเมาส์ลากเพื่อปรับความเร็วในการแสดง

     – เลื่อนไปทางซ้าย ให้คลิปสั้นลง เพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่นคลิปวิดีโอ

     – เลื่อนไปทางขวา ให้คลิปยาวขึ้น เพื่อลดความเร็ว/ให้คลิปวิดีโอเล่นช้าลง

     การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย Preview Window

     ส่วนประกอบของ Preview Window

     1-15

     การกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของคลิป ด้วย Mark-in และ Mark-out

     1-161-181. คลิกเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใหม่

     2. เลือกจุดเริ่มต้นคลิก Mark-in

     3. กำหนดจุดสิ้นสุดคลิก Mark-out

     4. จะเห็นว่าแถบ Trim Handles จะปรับมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนด

     การกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอย่างเร็วด้วย Trim Handles

     1-191. แดรกเมาส์ที่ Trim Handles มายังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ

     2. แดรกเมาส์ที่ Trim Handles ตอนท้ายของคลิปไปยังสิ้นสุด

     การแบ่งช่วงคลิปวิดีโอ

     1-201. เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการแบ่งช่วง

     2. เลื่อน Jog Slider มายังจุดที่เราต้องการแบ่งคลิป         3. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม cut clip1-214. โปรแกรมก็จะทำการตัดคลิปเดิมออกเป็น 2 ส่วนตามที่เราต้องการ และจะปรากฏคลิปทั้งสองในส่วนของ Storyboard ด้วย

     การปรับแต่งวิดีโอด้วย Option Panel

     ส่วนประกอบต่างๆ ของ Option Panel

     1-22การปรับแต่งสี และความสว่างให้คลิปวิดีโอ

    • 1-23
    • 1-24
    • การปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอ

     1-251. คลิก playback Speed เพื่อเข้าสู่การปรับความเร็วในการแสดงวิดีโอ

     2. คลิกแล้วเลื่อน เพื่อปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอ

     3. คลิกเมื่อต้องการดูตัวอย่างการเล่นวิดีโอหลังการปรับความเร็วแล้ว

     4. คลิกปุ่ม OK เพื่อให้วิดีโอเล่นตามความเร็วที่กำหนด

     การแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอ

     1-261-273. จะได้ไฟล์วิดีโอกับไฟล์เสียงแยกออกจากกัน

     เพิ่มเติม ไฟล์คลิปวิดีโอนามสกุล .mpg จะไม่สามารถตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอได้

     การแบ่งคลิปวิดีโอแบบอัตโนมัติ

     1-281-29

     เมื่อมาดูที่ Storyboard จะเห็นว่าคลิปวิดีโอถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ คลิปแล้ว

     การแบ่งคลิปวิดีโอด้วยตนเอง

     1-301-311-32

     การใส่ข้อความ Title ให้งานวิดีโอ

     1-33

    • 1-341-35

     การใส่เสียงให้งานวิดีโอ

     1-36การแต่งเสียงด้วยระบบ Surround Sound Mixer เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคเกี่ยวกับเสียง เป็น

    • 1-371-38
    • 1-39
%d bloggers like this: