ใบงานที่ 3

  1. ให้นักเรียนเปิด Facebook ของนักเรียนแล้วโหลดไฟล์รูปภาพของนักเรียนและเพื่อนนักเรียนจำนวนคนละไม่ต่ำกว่า 10 ภาพเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองใช้เครื่องมือการสร้างวิดีโอในรูปแบบ Movie Wizard
  2. ถ้านักเรียนคนใดไม่มีรูปภาพสามารถใช้รูปภาพจาก Facebook กลุ่มที่ครูได้นำรูปภาพไปโพสไว้ใน อัลบั้ม “Movie Wizard”
  3. เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อย ให้นักเรียน Save ไฟล์ โดยตั้งชื่อว่า ใบงานที่2_5_1ตามด้วยเลขที่ของนักเรียน (ตัวอย่างเช่น ใบงานที่21.2)
%d bloggers like this: