ใบความรู้หน่วยที่3เรื่อง การสร้างวิดีโออย่างง่ายจาก Movie Wizard โปรแกรม UleadVideoStudio

Movie Wizard เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มตัดต่อวีดีโอ จะมีขั้นตอนแนะนำตั้งแต่เริ่มจับภาพ/นำไฟล์วีดีโอเข้ามา เลือกเทมเพลต แล้วก็เขียนวีดีโอลงแผ่น ด้วยขั้นตอนอย่างง่ายๆ หรือจะนำวีดีโอที่ได้ไปตัดต่อกับ VideoStudio Editor ก็ได้อีกเช่นกัน

 

การเปิดใช้งานการตัดต่อวิดีโอรูปแบบMovie Wizard

 • เปิดโปรแกรม UleadVideoStudio
 • 1
 • คลิกเลือก Movie Wizard เพื่อใช้งานการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย
 • 2
 • หน้าจอแรกของรูปแบบMovie Wizard3
 • 1. จับภาพมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Capture)
 • 1. จับภาพมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Capture)
  1. เป็นส่วนที่ดึงไฟล์ต่างๆ มาใส่ตามลำดับขั้นตอน (Media Clip List)
  2. เป็นส่วนที่ใช้เก็บไฟล์มีเดียต่างๆ ที่จะนำมาใช้งาน (Library)
  3. ส่วนที่ใช้เพิ่มไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพ (Insert Video)
  4. ส่วนของการแสดงผลภาพ (Preview Window)
  5. เป็นปุ่มที่ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลิปวิดีโอที่ต้องการ (Mark – in/Mark – out)
  6. ส่วนแสดงเวลาในการเล่นคลิปวิดีโอ (Time Code)
  7. เป็นชุดเครื่องมือควบคุมหน้าจอแสดงผล (Navigation Panel)
  8. เป็นชุดเครื่องมือจัดการกับคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่ง

  วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ในรูปแบบMovie Wizard

  1.  จับภาพมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  (Capture4การจับภาพวิดีโอมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโหมด  Movie  Wizard  จะใช้ร่วมกับกล้องวิดีโอ  ส่วนมากแล้วจะใช้เป็นขั้นตอนแรกก่อนการนำคลิปวิดีโอที่ได้มาตัดต่อ ถ้ามีการ์ด  TV – Tuner  ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  ก็จะช่วยให้สามารถจับภาพของรายการโทรทัศน์ที่ชื่นชอบได้

            ³ การจับภาพจากกล้องวิดีโอ  (Capture  VDO)

  ขั้นตอนแรกสุดสำหรับงานตัดต่อที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ ถ้าถ่าย 1 ม้วนจะได้วิดีโอ 60–90 นาทีเต็ม  ก็ต้องเตรียมพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ในเครื่องให้พร้อมประมาณ  20 – 40  กิกะไบต์  เพราะถ้าคุณจับภาพในรูปแบบไฟล์วิดีโอที่มีคุณภาพสูง (DV)ไฟล์วิดีโอที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่เช่นกัน

            ³ การจับภาพนิ่ง  (Capture  Image)

  การจับภาพวิดีโอให้เป็นรูปภาพเหมาะสำหรับนำภาพในวิดีโอนั้นมาทำเป็นไตเติลหรือนำรูปภาพนั้นมาทำปกใส่  VCD  หรือ  DVD

  5

 • 2. การใช้งาน Library
 • Library  เป็นส่วนที่ใช้จัดเก็บไฟล์มีเดียไว้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานไฟล์มีเดียต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว  เช่น เมื่อทำการจับภาพ(Capture  VDO) ไฟล์วิดีโอจากกล้องหรือภาพนิ่ง (Capture  Image) จะถูกนำมาจัดเก็บไว้ในLibrary โดยอัตโนมัติ ซึ่งรูปแบบของLibrayจะเปลี่ยนไปตามที่เลือกใช้งาน เช่น หมวดของVideoและหมวดของImageโดยการคลิกที่ปุ่มหมายเลข 16
 • จะปรากฏหน้าจอดังภาพ

 • 7

 •  การเพิ่มไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภาพเข้ามาเก็บไว้ใน  Libraryการดึงไฟล์วิดีโอจากในเครื่องเข้ามาใช้งานในโปรแกรม ซึ่งเราสามารถดึงไฟล์สกุล.swfของโปรแกรม  Flash  เข้ามาใช้งานได้8
 • คลิกที่ปุ่มหมายเลข 1 หลังจากนั้นเลือกไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภาพที่ต้องการนำมาจัดเก็บไว้ใน Library
 • เมื่อต้องการนำไฟล์จาก Library มาใช้งาน ให้คลิกไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภาพที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มหมายเลข 2
 • เมื่อนำไฟล์วิดีโอ ไฟล์ภาพและมาจัดเรียงลำดับตามที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิกปุ่ม Next เพื่อใช้งานในส่วนถัดไป จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้
 • 9
 • 3. การเพิ่มไฟล์จากแถบเครื่องมือ
 • 10เพิ่มไฟล์วิดีโอ  (Insert  Video)การนำไฟล์วิดีโอที่บันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสก์มาใส่ลงในงานตัดต่อ  เช่น  ไฟล์สกุล  AVI,  MPEG-1, MPEG-2,  MPEG-4  ฯลฯ
  • คลิปที่ปุ่ม Insert Video จะปรากฏหน้าจอให้ค้นหาไฟล์วิดีโอที่ต้องการ
  • 11
  • 4. การเลือกธีมให้วิดีโอ
  • 4. การเลือกธีมให้วิดีโอ
  • ให้ทำการเลือกวิดีโอที่จะใช้สำหรับการตัดต่อเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Open จะปรากฏไฟล์วิดีโอที่เลือกในส่วนของ Media clip list และ Preview Window12เครื่องมือจัดการวิดีโอ13คลิกเลือก เพื่อทำการตัดต่อ กำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดให้คลิปตามต้องการ โดยการเลือกจุดเริ่มต้นที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มหมายเลข 1 และเลือกจุดสิ้นสุดที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มหมายเลข 21415  เพิ่มไฟล์รูปภาพ  (Insert  Image)การนำไฟล์รูปภาพเข้ามาในโปรแกรม  โดยไฟล์รูปภาพนั้นถูกจัดเก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์แล้ว  ยกตัวอย่างเช่น  ไฟล์สกุล  BMP,  JPG,  TIF,  GIF,  PSD  ฯลฯคลิปที่ปุ่ม Insert Image จะปรากฏหน้าจอ ให้ทำการค้นภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Open16   เพิ่มไฟล์วิดีโอลงแผ่น  DVD  (Insert  DVD/DVD-VR)

   การนำไฟล์วิดีโอจากแผ่น  DVD  เข้ามาใช้งานซึ่งไฟล์ที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ  DVD – Video  จะมีไฟล์สกุล  VOB,  BUP  และ  IFO  สำหรับการเพิ่มไฟล์ประเภทนี้เครื่องของคุณจะต้องมีไดร์ที่อ่านแผ่น  DVD  ได้  ซึ่งติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ  เช่น  DVD – ROM  Drive,  Combo  Drive  และ  DVD – RW  Drive

   17นำไฟล์วิดีโอมาจากมือถือ  (Import  from  Mobile  Device)

   การนำไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้งานในโปรแกรม  โดยคุณต้องโอนไฟล์จากโทรศัพท์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน  หลังจากนั้นจึงเรียกเข้ามาใช้งาน  ไฟล์ที่ถูกดึงเข้ามาจะเป็นไฟล์สกุล  MP4  หรือ 3GP  แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะใช้ไฟล์วิดีโอฟอร์แมตใด

   4. การเลือกธีม

  • จะปรากฏธีมให้เลือกสำหรับวิดีโอที่ได้จัดเรียงมาในขั้นตอนก่อนหน้า โดยที่จะสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้18
  • 5. การเพิ่มเสียง
  • 19
  • คลิกที่ปุ่มหมายเลขที่ 1 จากปรากฏหน้าจอทางขวามือ เพื่อเลือกไฟล์เสียง หรือทำการเพิ่มเสียง โดยการคลิกที่ปุ่ม Add Audioโดยเลือกเสียงที่ต้องการนำมาใช้ประกอบในวิดีโอ โดยให้นำเพลงที่ใช้เลื่อนไปอยู่ด้านบนสุด หรือลบเพลงที่ไม่ได้ใช้งานออก
  • 6. การแทรกข้อความ
  • 20
  • คลิกปุ่มหมายเลข 1 หลังจากนั้นทำการพิมพ์ข้อความ โดยจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบ Font ขนาดตัวอักษรฯลฯ
  • 21
  • คลิกปุ่มหมายเลข 2 เพื่อตั้งค่าให้วิดีโอสามารถเล่นตามที่กำหนดเมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
  • 22
  • 7. การบันทึกโครงการ
  • 23
   • เมื่อคลิกปุ่ม Next ในขั้นตอนที่ผ่านมา จะได้หน้าจอดังภาพด้านบน โดยที่มีการใช้งานให้เลือก 3 แบบ คือ
    • Create Video File การสร้างไฟล์วิดีโอโดยสามารถเลือกประเภทของไฟล์ได้ตามที่ต้องการ หรือเลือกตามลักษระการใช้งาน
    • Create Disc สร้างไฟล์วิดีโอลง CD/DVD
    • Edit in UleadVideoStudio Editorแก้ไขไฟล์วิดีโอในโปรแกรมUleadVideoStudio Editor
   • ในที่นี้ให้เลือก Create Video File เสร็จแล้วทำการเลือกรูปแบบไฟล์วิดีโอที่ต้องการ

   (ดูลักษณะการใช้งานของรูปแบบไฟล์แต่ละประเภท หน้า 11)

   • หลังจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ กดปุ่ม OK

   จะปรากฏหน้าจอของการ Render ไฟล์ ให้รอจนกว่าจะครบ 100%24

  • เมื่อปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม OK หลังจากนั้นคลิกปุ่ม close จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกว่า จะ Save ไฟล์โปรเจคไว้เพื่อแก้ไขในอนาคตหรือไม่ (ถ้าไม่คลิก No แต่ถ้าใช่คลิก Yes)
  • 25
  • ความรู้เพิ่มเติม   รูปแบบไฟล์วิดีโอ
   DV สร้างเป็นไฟล์ DV (นามสกุล .AVI) เพื่อให้สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ หรือเก็บไว้เป็นไฟล์ต้นฉบับ
   HDV ย่อมาจาก High Definition Video เป็นรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่ให้รายละเอียดสูง ซึ่งจะให้ความชัดเจนของเนื้อภาพ ให้การเปลี่ยนผ่านของภาพในแต่ละเฟรมต่อเนื่องและเนียนมากขึ้น
   DVD/VCD/SVDD/MPEG DVD: เป็นการสร้างไฟล์วิดีโอดีวีดี เพื่อใช้เขียนลงแผ่นภาพยนตร์ดีวีดีที่มีคุณภาพและเสียงสูง

   VCD: สร้างไฟล์วิดีโอเพื่อเก็บลงแผ่นวิดีโอซีดีทั่วไป ซึ่งจะสร้างไว้เป็นไฟล์วิดีโอ .DAT ให้

   SVCD: สร้างเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อเก็บลงแผ่น SVCD ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่า VCD

   MPEG: สร้างเป็นไฟล์วิดีโอประเภท .MPEG1 เพื่อนำไปใช้สำหรับสร้างแผ่นภาพยนตร์วีซีดีอีกทีหนึ่ง หรือ .MPEG2 มีคุณภาพสูงกว่า MPEG1 สำหรับนำไปใช้เพื่อสร้างแผ่นภาพยนตร์ดีวีดี

   AVCHD สร้างเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) ซึ่งเป็นรูปแบบการบันทึกสัญญาณความคมชัดสูงแบบใหม่ ที่พัฒนาโดย Sony และ Panasonic ใช้รูปแบบการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่คือ MPEG-4 AVC ที่ทำให้ได้คุณภาพของภาพดีกว่าไฟล์วิดีโอมาตรฐาน HDV ซึ่งใช้รูปแบบการบีบอัด MPEG-2
   WMV สร้างเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน WMV โดยเลือกขนาดต่างๆ กันได้

   WMV: ขนาดทั่วไปที่แสดงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

   WMV HD PAL: ขนาดใหญ่ คุณภาพสูง

   WMV Pocket PC: สำหรับแสดงบนหน้าจอ PocketPC

   WMV Smartphone: สำหรับแสดงบนหน้าจอ Smartphone

   MPEG-4 สร้างเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานMPEG-4 โดยเลือกขนาดต่างๆ กันดังนี้

   ipod MPEG-4: สำหรับแสดงบนเครื่องเล่น ipod

   PSP MPEG-4: สำหรับแสดงบนเครื่องเล่น PSP

   Zune MPEG-4: สำหรับแสดงบนเครื่องเล่น Zune

   Mobile Phone MPEG-4: สำหรับแสดงบนโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องเล่น MP4 ทั่วไป

   FLV สร้างเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน FLV (Flash Video) ซึ่งสร้างขึ้นจากโปรแกรม Adobe Flash สำหรับนำไปเล่นกับโปรแกรม Flash Player หรือนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ Youtube(ซึ่งโปรแกรม Corel VideoStudio มีเครื่องมือสำหรับอัพโหลดไฟล์วิดีโอที่ตัดต่อเสร็จขึ้นไปแสดงบนเว็บไซต์ Youtubeได้ทันที)

    

%d bloggers like this: