คลิปวิดีโอสรุปความรู้เทคโนโลยีสื่อประสม

 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=wrkvW9TBJGY

Cr:ช่องของ SOULSIXTHSENZE

 

%d bloggers like this: