สอน flash…แก้ปัญหา วาดแล้วลงสีไม่ได้ เทสีไม่ได้

 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=KZwAcGDwm3g

CR : ใจดีโปรเจค

%d bloggers like this: