สอนทำปากขยับง่าย ๆ เพียง 4 นาที Flash CS6

ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=FQPwr4uFI2M

CR : บ้านเพลงหมายเลขศูนย์

%d bloggers like this: