แผนผังแสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

21

ที่มา :https://sites.google.com/site/teachermoomeng/khxmphiwtexr-beuxng-tn/hlak-kar-thangan-khxng-khxmphiwtexr

%d bloggers like this: